Κλάδοι


Home | Υπηρεσίες | Κλάδοι

Η δικηγορική Εταιρεία μας κατέχει μακράν εμπειρία, εξειδικευμένη γνώση και αναγνώριση σε αρκετούς επιχειρηματικούς κλάδους και τομείς. Κατά τα τελευταία χρόνια, η Εταιρεία μας έχει επεκταθεί  και στους τομείς του αθλητισμού και της φαρμακευτικής βιομηχανίας με τη στελέχωση εξειδικευμένων δικηγόρων.

Εξειδικευόμαστε στα ακόλουθα πεδία: